ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Bevezetés:

1.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Hunzol Solar Kft. által értékesített termékek adásvételére (ill. kiszállítására) terjed ki, függetlenül attól, hogy a megrendelések a Hunzol Solar Kft. által üzemeltetett webshopon, avagy egyéb módon (pl. email) érkeztek meg a Kft-hez. A Vásárló a webshopon történő regisztráció alkalmával, ill. az egyedi megrendelés leadásakor elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, mely rendelkezések a felek között létrejött szerződéseknek automatikusan részévé válnak.

 1. Az eladó adatai:

2.1. Név: Hunzol Solar Kft.

2.2.1. Székhely:  7754 Bóly, Vörösmarty Mihály utca 31

2.2.2. Levelezési Cím:

2.3. Cégjegyzékszám: 02-09-084778

2.4. Adószám: 27273041-2-02

2.5.1. Bank neve: OTP Bank Nyrt.

2.5.2. Bank Címe: 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.

2.6. HUF Bankszámla szám: 11731180-21454198-00000000

2.7.1. EUR Bankszámla szám: 1176 3316 5157 3889 0000 0000

2.7.2. EUR IBAN: HU42 1176 3316 5157 3889 0000 0000

2.7.3. EUR BIC (SWIFT) kód : OTPVHUHB

2.8. Ügyvezető igazgató: Gáspár Zoltán János

 1. Tevékenységi kör:

fotovoltaikus rendszerek alkatrészeinek nagykereskedelme

 1. A vásárlói kör meghatározása

A Hunzol Solar Kft. azt tekinti ügyfelének, (a továbbiakban: vevő) aki napelemes rendszerek kivitelezésével, szolgáltatásával, azok alkatrészeinek kereskedelmével foglalkozik, mint gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó és tevékenységi körében fel van tüntetve villanyszerelés, egyéb villamos berendezések kereskedelme. A Hunzol Solar Kft. fenntartja a jogot, hogy a tevékenységi kör meglétéről meggyőződjön.

Figyelemmel tehát arra, hogy a jelen szerződést a Hunzol Solar Kft. nem fogyasztóval köti, így a jogügyletre nem érvényes a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet.

 1. Az értékesítés folyamata:

5.1. Megrendelés

A vevő megrendelést elsődlegesen a Hunzol Solar Kft. által üzemeltetett webshopon adhat le.

A webáruház a 4. pontban meghatározott, napelemes rendszerek kivitelezésével, tervezésével, telepítésével, ill. alkotórészeinek kereskedelmével foglalkozó vállalkozások (gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók) kiszolgálása érdekében került létrehozatalra. Ennek megfelelően kizárólag a fenti vállalkozások jogosultak a webáruházba regisztrálni és ott megrendeléseket leadni. A webáruházban a megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.

A leadott megrendelésről a Vevőt automatikusan generált email útján értesítjük. A megrendelés leadása még nem eredményezi a Hunzol Solar Kft. és a Vevő közötti szerződés létrejöttét, a visszaigazoló email kizárólag arról tájékoztatja a Vevőt, hogy a megrendelése a webáruházba megérkezett. A Vevő feladata a visszaigazoló email tartalmának, így különösen a megvásárolni kívánt áruk, a szállítási és számlázási adatok leellenőrzése. A szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, ha a beérkezett megrendelést a Hunzol Solar Kft feldolgozta, és annak elfogadásáról a Vevőt külön emailben tájékoztatta.

5.2.1. Webshopon kívül leadott megrendelések:

A vevő emailben, avagy telefonon is kérheti a Hunzol Solar Kft. ajánlatát, mely esetben a Kft. a Vevőt emailben értesíti a megrendelni kívánt termékek vételáráról, ill. a fizetési ill. szállítási feltételekről. Amennyiben a Vevő ezen ajánlatot elfogadja, úgy az email levélben köteles a Hunzol Solar Kft. részére visszaigazolni. A vevő által leadott rendelésre a Hunzol Solar Kft. 2 munkanapon belül írásos rendelés-visszaigazolást küld elektronikus levélben. A visszaigazolás tartalmazza a rendelés sorszámát, a termék pontos megnevezését, darabszámát, árát euróban, a végösszeget euróban, a szállítási határidőt és a fizetés módját.

5.2.2 Áru átvétele:

A Hunzol Solar Kft. a készleten lévő megrendelt termékek összekészítését legkorábban a visszaigazolástól számított 24 órát követően tudja vállalni, személyes átvétel esetén (pl: kedd 15:30-kor visszaigazolt vevői rendelés szerdán 15:30-kor vehető át).

Amennyiben a vevői rendelés visszaigazolása pénteki napon történt, vagy olyan munkanapon, amit munkaszüneti nap követ, csak a következő munkanapon vehető át a megrendelt termék (pl: péntek 14:00-kor visszaigazolt vevői rendelés hétfőn 14:00-kor vehető át).

5.2.3. Rendelés leadása raktárkészleten nem tartott termékek esetén:

Amennyiben a Vevő olyan terméket rendel meg, melyet a Hunzol Solar Kft. nem tart raktáron, úgy a termék vételára 50%-ának megfelelő összegű díjbekérő kerül kiállításra, valamint a Vevő tájékoztatásra kerül a beszerzés várható időtartamáról. A díjbekérő alapján történő fizetés egyben a beszerzési idő elfogadásának is tekintendő. A beszerzési időre tett tájékoztatás kizárólag a díjbekérő határidőben történő kiegyenlítése esetén érvényes. A Hunzol Solar Kft. a díjbekérő összegének megfizetését követően gondoskodik a megrendelt termékek beszerzéséről. A termékeknek a Hunzol Solar Kft. raktárába történő megérkezéséről értesíti a Vevőt, és egyidejűleg kiállítja a termékek vételárának fennmaradó 50%-áról szóló díjbekérőjét is. A termékek átadására/szállítására a teljes vételár maradéktalan megfizetését követően kerül sor.

5.2.4. A megrendelt áru raktározása:

Amennyiben a Vevő a terméket saját szállítóeszközével szállítja el, úgy a vételár kifizetése után az árut a HunZol Solra Kft. 14 napig díjmentesen raktározza. 14 napon túli raktározás esetén raktározási díjat számít fel, amelynek díja 1000 Ft/m2/nap. A raktározási díjról a Hunzol Solar Kft. számlát állít ki 5 napos fizetési határidővel.

5.2.5. Rendelés lemondása.

Raktárkészleten nem tartott termékek esetében a megrendelés nem mondható le, feltéve, hogy az első díjbekérőt a Vevő már kifizette. Raktárkészleten tartott termékek esetében a Vevő a HunZol Solar Kft. jóváhagyásával jogosult a megrendelés lemondására azzal azonban, hogy köteles megtéríteni a HunZol Solar Kft.-nek a lemondással kapcsolatban felmerült költségeit és kárát. 

5.3. Szállítási határidő:

A Hunzol Solar Kft. által közölt szállítási határidő függ a beszállító által megadott szállítási határidőtől, ezért a Hunzol Solar Kft a raktáron nem tartott termékek késedelmes szállításáért való felelősségét kizárja.  Amennyiben vállalt szállítási határidőhöz képest 4 hetet meghaladó késedelem áll fenn, úgy a Vevő jogosult a megrendeléstől való elállásra.

5.5. Teljesítés helye:

Amennyiben a Vevő a megrendelt árut saját szállítóeszközével fuvarozza el, úgy a teljesítés helye a HunZol Solar Kft. telephelye. Amennyiben a kiszállítást a HunZol Solar Kft. (ill. általa megbízott fuvarozó) végzi, úgy a teljesítés helye a megrendelésben megadott kiszállítási cím. Az áruk ellenértéke a szállítási díjakat nem tartalmazza A Vevő az áruk átvétele során köteles az átadott áruk mennyiségét megvizsgálni, és amennyiben hiányt tapasztal, úgy a mennyiségi kifogásait haladéktalanul jelezni. Mennyiségi kifogást a Vevő haladéktalanul, legkésőbb az átvétel napján közölhet. Ezt követően a Vevő mennyiségi kifogással nem élhet (azaz később nem hivatkozhat arra, hogy kevesebb vagy más árut vett át). Fuvarozóval történő kiszállítás esetén pedig a Vevő az átvétel során haladéktalanul köteles meggyőződni arról is, hogy a küldemény külső csomagolása sértetlen. Az ennek elmulasztásából fakadó károkért a HunZol Solar Kft. nem felel.

5.6 Szállítás:

Amennyiben a vevő az elszállítást megelőző nap 12:00 órájáig jelzi, hogy a megrendelt árut a következő nap elszállítja, a Hunzol Solar Kft. vállalja a csomag szállításra kész összeállítását. Amennyiben a szállítás a vevő jelzése ellenére mégsem történik meg, úgy a Hunzol Solar Kft. azonnal jogosult 1000,-Ft/m2/nap tárolási díj felszámítására.

 1. Árak:

A Hunzol Solar Kft árait az árlistáiban, katalógusaiban, valamint a vevői árajánlataiban euróban adja meg. Figyelemmel arra, hogy árainkat az EUR árfolyam is befolyásolja az árlistában és a katalógusban megadott árak tájékoztató jellegűek. A szerződéses ár minden esetben a vevői árajánlatban megadott ár.

A Vevő a pénzügyi teljesítést Euróban vagy Forintban teheti meg.

A vevői ajánlatban euróban megadott ár forintra történő átváltása azon a napon történik, amikor a HunZol Solar Kft. kiállítja a megrendeléshez tartozó, előleg vagy rész vagy vég számlát és/vagy díjbekérőt. A részösszegek közötti különbséget Euró alapon kezeljük. Az euró-forint konvertálás a Hunzol Solar Kft. számlavezető bankjának aktuális deviza eladási árfolyama +15 Ft-on történik.

 1. Fizetési módok és feltételek:

7.1. A vevő pénzügyi teljesítésének módja:

A Hunzol Solar Kft. a megrendelés után és az áru átvétele előtt díjbekérőt állít ki a Vevő részére. A díjbekérőben meghatározott összeg kifizetése előfeltétele az áru átvételének, ill. Vevő részére történő leszállításának. Egyedi megállapodás esetén lehetséges a halasztott fizetés, megfelelő biztosíték nyújtása mellett.

7.3 A számla végösszegét a vevő mindennemű levonás, beszámítás vagy ellenkövetelés érvényesítése nélkül köteles a Hunzol Solar Kft. részére megfizetni. A vevő a Hunzol Solar Kft. által kiszámlázott összeg visszatartására, beszámítására vagy a fizetések késleltetésére nem jogosult.

 1. Tulajdonjog fenntartása

A szerződésben szereplő termék a Hunzol Solar Kft. tulajdonát képezi a vevővel szemben fennálló követelések teljesítéséig.

 1. Jótállás, garancia

Amennyiben a megvásárolt termék tekintetében a termék gyártója jótállást vállalt, úgy ezen jótállási kötelezettség teljesítéséért a gyártó köteles helytállni. A Hunzol Solar Kft. ugyanakkor vállalja, hogy a gyártóval való kapcsolatfelvétel, ill. a jótállási jogok gyakorlása során a vevő képviseletében – kérése esetén – díjmentesen eljár, és elősegíti a gyártói jótállás ügyintézését.

 1. Felelősség

A HunZol Solar Kft. szerződésszegésből fakadó felelőssége korlátozott, a felelősség felső határa a Kft. mindenkori felelősségbiztosítása káreseményenkénti felső összegével egyezik meg. Az elmaradt haszonért, ill. következményi károkért való felelősség kizárásra kerül. A telepítési/kezelési útmutató maradéktalan betartásának elmaradásából fakadó károkért a HunZol Solar Kft. felelősséget nem vállal. A telepítési/kezelési útmutatók a weboldalon közzétételre kerülnek. A Vevő a vásárlást megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelni kívánt termék telepítési/kezelési útmutatója az általa értett nyelven elérhető. A HunZol Solar Kft. törekszik arra, hogy az általa forgalmazott valamennyi termék telepítési/kezelési útmutatója magyar nyelven is elérhető legyen, ugyanakkor ennek elmaradásából a Kft.-t felelősség nem terheli.

 1. Teljesítés, rendelés megtagadása

A Hunzol Solar Kft. megtagadja a vevő kiszolgálását, ha olyan információk birtokába jut, amely szerint a vevő megsérti a Magyarország és az Európai Uniónak a jelen jogügyletet érintő bármely rendelkezését, vám szabályait.

 1. ÁSZF módosítása

A Hunzol Solar Kft. egyoldalúan jogosult az ÁSZF módosítására azzal, hogy a már regisztrált vásárlókat erről az ÁSZF módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőző értesíti. Az ÁSZF módosítás a módosítás hatályba lépését megelőzően leadott megrendeléseket nem érinti. A módosítás hatályba lépését követően leadott megrendelésekre a módosult ÁSZF lesz az irányadó. A hatályos ÁSZF (valamint annak korábban hatályos változatai) a honlapon közzétételre kerülnek.

 1. Záró rendelkezések

Felek a közöttük esetlegesen létrejövő jogviták esetére kikötik – értékhatártól függően – a Pécsi Járásbíróság ill. Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.